Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Số 03 Nguyễn Du – Tam Kỳ- Quảng Nam
ĐT: (0510)3851705; Fax: (0510)3828267
Website: www.cdytqn.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CYU  - TỔNG CHỈ TIÊU: 800

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

800

Xét nghiệm y học

C720332

B

100

Điều dưỡng

C720501

B

450

Hộ sinh

C720502

B

50

Kĩ thuật hình ảnh y học

C720330

B

50

Dược

C900107

B

150

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS:

+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh;

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]