CĐ nghề » Miền Bắc

Các trường cao đẳng nghề khu vực miền Bắc

Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng nghề khu vực miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra. 

 

TT

Mã trường

Tên trường

VĨNH PHÚC

1

CDD1601

Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc

2

CDT1602

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông Nghiệp

3

CDT1603

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

4

CDT1604

Trường Cao đẳng nghề Số 2 - Bộ Quốc phòng

BẮC NINH

1

CDT1901

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

2

CDD1902

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

3

CDD1903

Trường Cao đẳng nghề Quản lý và Công nghệ

HẢI DƯƠNG

1

CDD2101

Trường Cao đẳng nghề Hải Đương

2

CDT2102

Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp

3

CDT2103

Trường Cao đẳng nghề LICOGI

4

CDT2104

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I

5

CDD2105

Trường Cao đẳng nghề Đại An

HẢI PHÒNG

1

CDD0301

Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

2

CDT0302

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II

3

CDT0303

Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng

4

CDD0304

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng

5

CDD0305

Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng

6

CDD0306

Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam

7

CDT0307

Trường Cao đẳng nghề VMU

8

CDT0308

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và dịch vụ Hải Phòng

9

CDT0309

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

10

CDT0310

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ

11

CDD0311

Trường Cao đẳng nghề Lao Động - Xã hội Hải Phòng

HƯNG YÊN

1

CDT2201

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

2

CDD2202

Trường Cao đẳng nghề Dịch vụ hàng không - Airserco

3

CDD2203

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ LOD

NAM

1

CDT2401

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

2

CDD2402

Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

NAM ĐỊNH

1

CDD2501

Trường Cao đẳng nghề Nam Định

2

CDT2502

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

3

CDT2503

Trường Cao đẳng nghề Số 20 - Bộ Quốc phòng

NINH BÌNH

1

CDT2701

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô

2

CDT2702

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

3

CDT2703

Trường Cao đẳng nghề LiLama 1

HÀ GIANG

1

CDD0501

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang

TUYÊN QUANG

1

CDD0901

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

LÀO CAI

1

CDD0801

Trường Cao đẳng nghề Lào Cai

YÊN BÁI

1

CDD1301

Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc

2

CDD1302

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

THÁI NGUYÊN

1

CDT1201

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên

2

CDT1202

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc - Vinacomin

3

CDT1203

Trường Cao đẳng nghề Số 1 - BQP

4

CDD1204

Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

LẠNG SƠN

1

CDT1001

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

QUẢNG NINH

1

CDT1701

Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin

2

CDT1702

Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin

3

CDD1703

Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh

BẮC GIANG

1

CDD1801

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang

2

CDD1802

Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

PHÚ THỌ

1

CDT1501

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

2

CDT1502

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện

3

CDD1503

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

4

CDT1504

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

ĐIỆN BIÊN

1

CDD6201

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên

SƠN LA

1

CDD1401

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Sơn La

HÒA BÌNH

1

CDT2301

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

2

CDT2302

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc

3

CDD2303

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

THANH HÓA

1

CDD2801

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

2

CDD2802

Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh

3

CDT2803

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI

4

CDD2804

Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh

5

CDD2805

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]