Cao đẳng » Miền Nam

Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng khu vực các tỉnh Nam Bộ

TT

Mã trường

Tên trường

1

CDS

  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

2

CSC

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

3

D52

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

4

D61

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

5

D50

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

6

D64

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

7

D54

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

8

CST

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

9

D57

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

10

CEN

  Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

11

CEC

  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

12

CKG

  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

13

CKV

  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

14

CDN

  Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

15

CNN

  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

16

C56

  Trường Cao đẳng Bến Tre

17

C61

  Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau

18

C55

  Trường Cao đẳng Cần Thơ

19

C43

  Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

20

C52

  Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

21

C54

  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

22

C49

  Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  

23

C59

  Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

24

C46

  Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

25

C57

  Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

26

CMY

  Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

27

CBY

  Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

28

CYB

  Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

29

CYC

  Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

30

CYD

  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

31

CYA

  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

32

CYG

  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

33

CYV

  Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

34

YTV

  Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]