Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

DTY

 

 

840

Địa chỉ: 284 đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 852671. Website: http://www.tnmc.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

790

Y đa khoa

 

D720101

Toán, Hóa học, Sinh học

400

Dược học

 

D720401

Toán, Vật lí, Hóa học

120

Răng hàm mặt

 

D720601

Toán, Hóa học, Sinh học

50

Y học dự phòng

 

D720302

Toán, Hóa học, Sinh học

100

Điều dưỡng

 

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học

120

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

50

Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

 

C720332

Toán, Hóa học, Sinh học

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì

Close [X]
Close [X]