Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Dược Hà Nội

13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
ĐT: (04)38264465 - Website: www.hup.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DKH  -TỔNG CHỈ TIÊU: 650

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Dược học

D720401

A

550

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

- Dược học

C900107

A

100

 

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trính độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển chung.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2014 theo kỳ thi chung của Bộ GDĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.

- Số chỗ trong KTX: 70.

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]