Đại học » TP.Hà Nội

Học viện Chính sách và Phát triển

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ký hiệu: HCP

Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3747 3186

Website: apd.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định của Điều 6 Quy chế tuyển sinh năm 2017 (kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017) và đáp ứng các yêu cầu của Học viện được quyền ĐKXT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để xét tuyển theo tổ hợp các môn thi của từng ngành

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Căn cứ trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện xây dựng phương án xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Ký hiệu trường: HCP

TT

Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

 Kinh tế

52310101

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học

A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh

D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn

200

2

 Kinh tế quốc tế

52310106

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học

A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

150

3

 Quản trị kinh doanh

52340101

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học

A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh

D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn

50

4

 Quản lý nhà nước

52310205

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học

A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

C02:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

D01:Toán, Hóa học, Ngữ Văn 

50

5

 Tài chính - Ngân hàng

52340201

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học

A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

100

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên:

Học viện xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển, nhóm ưu tiên, khu vực ưu tiên...thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

Học phí thu đào tạo theo hình thức tín chỉ thu theo quy định hiện hành của nhà nước đối với trường đại học công lập.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]