TP. ĐÀ NẴNG: Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2010 – 2011 của 15 trường THPT

1. Trường THPT Phan Châu Trinh: điểm chuẩn NV1: 51,5 điểm, số lượng tuyển là 1.492 học sinh. Số học sinh tuyển thẳng là 107 em (tiếng Nhật + tiếng Pháp). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.599 học sinh.

2. Trường THPT Hoàng Hoa Thám: điểm chuẩn NV1: 47,5 điểm, số lượng tuyển là 566 học sinh. Số học sinh tuyển thẳng là 51 em (tiếng Nhật). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 617 học sinh.

3. Trường THPT Tôn Thất Tùng: điểm chuẩn NV1: 29,5 điểm, số lượng tuyển là 398 học sinh; điểm chuẩn NV2: 31,5 điểm, số lượng tuyển là 163 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 561 học sinh.

4. Trường THPT Ngũ Hành Sơn: điểm chuẩn NV1: 29,5 điểm, số lượng tuyển là 430 học sinh; điểm chuẩn NV2: 31,5 điểm, số lượng tuyển là 76 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 506 học sinh.

5. Trường THPT Thái Phiên: điểm chuẩn NV1: 38 điểm, số lượng tuyển là 841 học sinh; điểm chuẩn NV2: 40 điểm, số lượng tuyển là 171 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 1012 học sinh.

6. Trường THPT Nguyễn Trãi: điểm chuẩn NV1: 25 điểm, số lượng tuyển là 597 học sinh; điểm chuẩn NV2: 27 điểm, số lượng tuyển là 5 học sinh. Số học sinh tuyển thẳng là 5 em. Tổng chỉ tiêu của trường là 607 học sinh.

7. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: điểm chuẩn NV1: 25,5 điểm, số lượng tuyển là 408 học sinh; điểm chuẩn NV2: 27,5 điểm, số lượng tuyển là 95 học sinh. Số học sinh tuyển thẳng là 5 em thuộc diện khiếm thị. Tổng chỉ tiêu của trường là 508 học sinh.

8. Trường THPT Phạm Phú Thứ: điểm chuẩn NV1: 23,5 điểm, số lượng tuyển là 542 học sinh; điểm chuẩn NV2: 25,5 điểm, số lượng tuyển là 46 học sinh. Số học sinh tuyển thẳng là 28 em thuộc diện miền núi. Tổng chỉ tiêu của trường là 616 học sinh.

9. Trường THPT Phan Thành Tài: điểm chuẩn NV1: 31,5 điểm, số lượng tuyển là 478 học sinh; điểm chuẩn NV2: 33,5 điểm, số lượng tuyển là 75 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 553 học sinh.

10. Trường THPT Hoà Vang: điểm chuẩn NV1: 41,5 điểm, số lượng tuyển là 570 học sinh; điểm chuẩn NV2: 43,5 điểm, số lượng tuyển là 33 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 603 học sinh.

11. Trường THPT Ông Ích Khiêm: điểm chuẩn NV1: 28,5 điểm, số lượng tuyển là 649 học sinh; điểm chuẩn NV2: 30,5 điểm, số lượng tuyển là 13 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 662 học sinh.

12. Trường THPT Trần Phú: điểm chuẩn NV1: 41 điểm, số lượng tuyển là 705 học sinh; điểm chuẩn NV2: 43 điểm, số lượng tuyển là 318 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 1.023 học sinh.

13. Trường THPT Thanh Khê: điểm chuẩn NV1: 27 điểm, số lượng tuyển là 283 học sinh; điểm chuẩn NV2: 29,5 điểm, số lượng tuyển là 229 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 512 học sinh.

14. Trường THPT Nguyễn Hiền: điểm chuẩn NV1: 28 điểm, số lượng tuyển là 426 học sinh; điểm chuẩn NV2: 32 điểm, số lượng tuyển là 334 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 760 học sinh.

15. Trường THPT Ngô Quyền: điểm chuẩn NV1: 22 điểm, số lượng tuyển là 147 học sinh; điểm chuẩn NV2: 25 điểm, số lượng tuyển là 455 học sinh. Tổng chỉ tiêu của trường là 602 học sinh.

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]