Điểm chuẩn NV2 – Trường ĐH Sài Gòn

1.  Điểm trúng tuyển NV2, bậc Đại học:

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2

1

Luật

503

A

15,5

D1

16,5

2

Thư viện Thông tin

602

C

15,5

D1

15,5

3

GD chính trị

614

C

15,5

2. Điểm trúng tuyển NV1, NV2, bậc cao đẳng

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

CĐ Công nghệ thông tin

C65

A

12,0

12,5

2

Kế toán

C66

A

13,0

13,5

D1

13,0

13,5

3

Quản trị kinh doanh

C67

A

13,0

13,5

D1

13,0

13,5

4

Khoa học môi trường

C68

A

11,0

11,5

B

13,5

14,0

5

Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)

C69

C

13,0

13,5

D1

12,0

12,5

6

CĐ Quản trị Văn phòng

C70

C

13,0

14,0

D1

12,0

12,5

7

Thư ký Văn phòng

C71

C

12,0

12,5

D1

11,0

11,5

8

Tiếng Anh (TM-DL)

C72

D1

13,0

13,5

9

Thư viện -Thông tin

C73

C

11,0

11,0

D1

10,0

10,5

10

Lưu trữ học

C74

C

11,0

11,0

D1

10,0

10,5

11

Sư phạm Toán học

C85

A

15,0

15,5

12

Sư phạm Vật lí

C86

A

13,0

13,5

13

Sư phạm Hóa học

C87

A

14,0

14,5

14

CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

C89

A

10,0

10,0

15

Sư phạm Sinh học

C90

B

14,0

14,5

16

Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C91

B

11,0

11,0

17

Sư phạm Kinh tế Gia đình

C92

B

11,0

11,0

18

Sư phạm Ngữ văn

C93

C

15,0

15,5

19

CĐ Sư phạm Lịch sử

C94

C

14,0

14,5

20

Sư phạm Địa lý

C95

A

11,5

12,0

C

14,5

15,0

21

CĐ Sư phạm Tiếng Anh

C97

D1

15,5

16,0

22

GD Tiểu học

C98

A

12,5

13,0

D1

13,0

13,5

             

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]