Điểm chuẩn NV2 - Trường ĐH Chu Văn An

Trường ĐH Chu Văn An thông báo điểm trúng tuyển NV2 và xét tuyển NV3 năm 2010 như sau:

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn NV2

Điểm xét NV3

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Kiến trúc Công trình

101

V: 15
(Môn vẽ hệ số 2)

V: 15
(Môn vẽ hệ số 2)

Kỹ thuật xây dựng công trình

102

A: 13

A: 13

Công nghệ Thông tin

105

A: 13, B: 14
D: 13

A: 13, B: 14
D: 13

Kỹ thuật Điện, Điện tử

106

A: 13, B: 14

A: 13, B: 14

Tài chính - Ngân hàng

401

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

Quản trị Kinh doanh

402

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

Kế toán

404

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

A: 13, B: 14
C: 14, D: 13

Tiếng Anh

701

C: 14, D: 13

C: 14, D: 13

Tiếng Trung

704

C: 14, D: 13

C: 14, D: 13

Việt Nam học (CN Hướng dẫn viên du lịch)

705

C: 14, D: 13

C: 14, D: 13

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

Công nghệ thông tin

C65

A: 10, B: 11
D: 10

A: 10, B: 11
D: 10

Kế toán

C66

A: 10, B: 11
C: 11, D: 10

A: 10, B: 11
C: 11, D: 10

Tài chính – Ngân hàng

C64

A: 10, B: 11
C: 11, D: 10

A: 10, B: 11
C: 11, D: 10

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]