Tuyển sinh theo ngành học » Đại học và Cao đẳng

Nhóm ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG tại khu vực phía Bắc

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh và thành phố phía Bắc có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng.

Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

- Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Hệ CĐ)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Hải Phòng

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Hồng Đức

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Hùng Vương

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Sao Đỏ

 

- Tài chính Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính quốc tế; Đầu tư chứng khoán; Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp)

Trường Đại học Chu Văn An

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Trưng Vương

- Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)

Trường Đại học Vinh

- Tài chính – Ngân hàng

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình

- Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Kế toán ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thuế)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

- Tài chính doanh nghiệp
- Quản lý tài chính công
- Ngân hàng

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tín dụng – Ngân hàng)

Trường Cao đẳng Thủy sản

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Hoan Châu - Nghệ An

- Tài chính – Ngân hàng

 

Ghi chú: Khu vực phía Bắc bao gồm các tỉnh thành từ Quảng Trị trở ra phía Bắc

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]