Thống kê tỷ lệ chọi của các trường Đại học năm 2013 (P.2)

 

Thống kê tỷ lệ chọi của các trường Đại học năm 2013 (P.1)

 

TT

Tên Trường

Mã Trường

TỶ LỆ CHỌI NĂM 2013

41

Đại học Kinh Tế Tp.HCM

KSA

- Chỉ tiêu ĐH: 4000 - Số người ĐKDT: 11.600
- Tỷ lệ chọi: 1/2.9

42

Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

SPK

- Chỉ tiêu ĐH: 3700 - Số người ĐKDT: 28.400
- Tỷ lệ chọi: 1/7.67

43

Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng

DDS

- Chỉ tiêu ĐH: 1790 - Số người ĐKDT: 16222
- Tỷ lệ chọi: 1/9.06

44

Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

GTS

- Chỉ tiêu ĐH: 2300 - Số người ĐKDT: 14.500
- Tỷ lệ chọi: 1/6.3

45

Đại học Tài chính Marketing

DMS

- Chỉ tiêu ĐH: 4000 - Số người ĐKDT: 22.000
- Tỷ lệ chọi: 1/5.5

46

Học viện Ngoại giao

HQT

- Chỉ tiêu ĐH: 450 - Số người ĐKDT: 2.800
- Tỷ lệ chọi: 1/6,2

47

ĐH Hoa Sen

DTH

- Chỉ tiêu ĐH: 2760 - Số người ĐKDT: 8.500
- Tỷ lệ chọi: 1/3.07

48

Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM

DKC

- Chỉ tiêu ĐH: 5600 - Số người ĐKDT: 13.750
- Tỷ lệ chọi: 1/2.45

49

Đại học Nguyễn Tất Thành

NTT

- Chỉ tiêu ĐH: 7500 - Số người ĐKDT: 15.233
- Tỷ lệ chọi: 1/2.03

50

Đại học Lạc Hồng

DLH

- Chỉ tiêu ĐH: 2400 - Số người ĐKDT: 4.400
- Tỷ lệ chọi: 1/1.83

51

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

DHB

- Chỉ tiêu ĐH: 3500 - Số người ĐKDT: 2000

- Tỷ lệ chọi:

52

ĐH Hùng Vương Phú Thọ

THV

- Chỉ tiêu ĐH: 1.700 - Số người ĐKDT: 4.600
- Tỷ lệ chọi: 1/2,7

53

Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM

DCT

- Chỉ tiêu ĐH: 5000 - Số người ĐKDT: 42000
- Tỷ lệ chọi: 1/8.4

54

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN

- Chỉ tiêu ĐH: 9.600 - Số người ĐKDT: 58.000
- Tỷ lệ chọi: 1/11.84

55

Đại học Dân lập Lạc Hồng

DLH

- Chỉ tiêu ĐH: 2400 - - Số người ĐKDT: 4400
- Tỷ lệ chọi: 1/1.83

56

Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

DDP

- Chỉ tiêu ĐH: 300 - Số người ĐKDT: 300
- Tỷ lệ chọi: 1/1

57

Đại học Ngân Hàng TP.HCM

NHS

- Chỉ tiêu ĐH: 1300 - Số người ĐKDT: 4000
- Tỷ lệ chọi: 1/3.07

58

Đại học Tôn Đức Thắng

DTT

- Chỉ tiêu ĐH: 3.600 - Số người ĐKDT: 22.000
- Tỷ lệ chọi: 1/6.1

59

Đại học Đồng Nai

DNU

- Chỉ tiêu ĐH: 2240 - Số người ĐKDT: 4.800
- Tỷ lệ chọi: 1/2.14

60

Đại học Kiến Trúc Tp.HCM

KTS

- Chỉ tiêu ĐH: 1200 - Số người ĐKDT: 7100
- Tỷ lệ chọi: 1/5.91

61

Đại học Điện lực

DDL

- Chỉ tiêu ĐH: 2700 - Số người ĐKDT: 22000
- Tỷ lệ chọi: 1/8.14

62

Đại học Đại Nam

DDN

- Chỉ tiêu ĐH: 1500 - Chỉ tiêu CD: 500
- Số người ĐKDT: 700 - Tỷ lệ chọi: 1/0.47

63

Đại học Thành Tây

DTA

- Chỉ tiêu ĐH: 900 - Số người ĐKDT: 330
- Tỷ lệ chọi: 0.36

64

Đại học Hồng Đức

HDT

- Chỉ tiêu ĐH: 1750 - Số người ĐKDT: 6550
- Tỷ lệ chọi: 1/3.74

65

Đại học Tây Bắc

TTB

- Chỉ tiêu ĐH: 2500 - Số người ĐKDT: 3534
- Tỷ lệ chọi: 1/1.41

66

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

SKN

- Chỉ tiêu ĐH: 1.400 - Số người ĐKDT: 1.800
- Tỷ lệ chọi: 1/1.28

67

ĐH sư phạm Đại học Thái Nguyên

DTS

- Chỉ tiêu ĐH: 2050 - Số người ĐKDT: 11.500
- Tỷ lệ chọi: 1/5.6

68

Đại Học Dân Lập Phương Đông

DPD

- Chỉ tiêu ĐH: 2000 - Số người ĐKDT: 1000
- Tỷ lệ chọi: 1/0.5

69

Đại học Y Dược Cần Thơ

YCT

- Chỉ tiêu ĐH: 1250 - Số người ĐKDT: 15221
- Tỷ lệ chọi: 1/12.18

70

Đại học An Giang

TAG

- Chỉ tiêu ĐH: 3290 - Số người ĐKDT: 10.017
- Tỷ lệ chọi: 1/3.09

71

Đại học Hà Hoa Tiên

DHH

- Chỉ tiêu ĐH: 900 - Số người ĐKDT: 300
- Tỷ lệ chọi: 1/0.33

72

Đại học công nghệ Đồng Nai

DCD

- Chỉ tiêu ĐH: 1600 - Số người ĐKDT: 3500
- Tỷ lệ chọi: 1/2.19

73

Học viện Báo chí Tuyên truyền

TGC

- Chỉ tiêu ĐH: 1550 - Số người ĐKDT: 9100
- Tỷ lệ chọi: 1/5.87

74

Đại học Mở Tp.HCM

MBS

- Chỉ tiêu ĐH: 2.340 - Số người ĐKDT: 14.208
- Tỷ lệ chọi: 1/6

75

Đại học Thăng Long

DTL

- Chỉ tiêu ĐH: 1700 - Số người ĐKDT: 1900
- Tỷ lệ chọi: 1/1.12

76

Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM

DTM

- Chỉ tiêu ĐH: 1500 - Số người ĐKDT: 15000
- Tỷ lệ chọi: 1/10

77

ĐH NGOẠI THƯƠNG (phía nam)

NTS

- Chỉ tiêu ĐH: 900 - Số người ĐKDT: 3.500
- Tỷ lệ chọi: 1/3.89

78

Đại học Dân lập Hải Phòng

DHP

- Chỉ tiêu ĐH: 1800 - Số người ĐKDT: 1400
- Tỷ lệ chọi: 1/0.78

79

Đại học Mỏ Địa chất

MDA

- Chỉ tiêu ĐH: 4500 - Số người ĐKDT: 13500
- Tỷ lệ chọi: 1/3

(Thông tin đang tiếp tục được cập nhật)

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]