Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Thống kê tỷ lệ chọi của các trường Đại học năm 2013 (P.1)

08/05/2013

 

Để biết thông tin tỷ lê chọi của các trường trước khi quyết định chọn trường thi, soạn tin:

THTL MaTruong gửi đến 7530

 

(Thông tin đang tiếp tục được cập nhật)

STT

Tên Trường

Mã Trường

TỶ LỆ CHỌI NĂM 2013

1

ĐH Thương mại

TMA

- Chỉ tiêu ĐH: 4.100 - Số người ĐKDT: 20.606

- Tỷ lệ chọi: 1/5

2

Học viện Ngân hàng

NHH

- Chỉ tiêu ĐH: 2.800 - Số người ĐKDT: 8.000

- Tỷ lệ chọi: 1/2,8

3

ĐH Giao thông vận tải

GHA

- Chỉ tiêu ĐH: 3.500 - Số người ĐKDT: 13.000

- Tỷ lệ chọi: 1/3,7

4

ĐH Xây dựng

XDA

- Chỉ tiêu ĐH: 2.800 - Số người ĐKDT: 9.200

- Tỷ lệ chọi: 1/3,2

5

ĐH Hà Nội

NHF

- Chỉ tiêu ĐH: 2050 - Số người ĐKDT: 12.500

- Tỷ lệ chọi: 1/6

6

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

NNH

- Chỉ tiêu ĐH: 8000 - Số người ĐKDT: 49.270

- Tỷ lệ chọi: 1/6.15

7

ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

LNH

- Chỉ tiêu ĐH: 2.550 - Số người ĐKDT: 12.000

- Tỷ lệ chọi: 1/4,7

8

ĐH Bách Khoa Hà Nội

BKA

- Chỉ tiêu ĐH: 5600 - Số người ĐKDT: 19000

- Tỷ lệ chọi: 1/3.39

9

Học Viện Tài Chính

HTC

- Chỉ tiêu ĐH: 3350 - Số người ĐKDT: 10.000

- Tỷ lệ chọi: 1/2.98

10

ĐH Ngoại Thương HN

NTH

- Chỉ tiêu ĐH: 2500 - Số người ĐKDT: 8500

- Tỷ lệ chọi: 1/3.4

11

ĐH Sư phạm Hà Nội

SPH

- Chỉ tiêu ĐH: 3000 - Số người ĐKDT: 19000

- Tỷ lệ chọi: 1/6.3

12

ĐH Y Hải Phòng

YPB

- Chỉ tiêu ĐH: 720 - Số người ĐKDT: 12.500

- Tỷ lệ chọi: 1/17.3

13

ĐH Kinh Tế Quốc Dân

KHA

- Chỉ tiêu ĐH: 1100 - Số người ĐKDT: 10.050

- Tỷ lệ chọi: 1/9.13

14

ĐH Y Hà Nội

YHB

- Chỉ tiêu ĐH: 1050 - Số người ĐKDT: 15.400

- Tỷ lệ chọi: 1/14.6

15

ĐH Y Tế công cộng

YTC

- Chỉ tiêu ĐH: 170 - Số người ĐKDT: 2937

- Tỷ lệ chọi: 1/17

16

ĐH Y Thái Bình

YTB

- Chỉ tiêu ĐH: 1100 - Số người ĐKDT: 10.050

- Tỷ lệ chọi: 1/9.13

17

ĐH Hải Phòng

THP

- Chỉ tiêu ĐH: 3650 - Số người ĐKDT: 7900

- Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT): 1/2.16

18

ĐH Công đoàn

LDA

- Chỉ tiêu ĐH: 2.200 - Số người ĐKDT: 10.000

- Tỷ lệ chọi: 1/4.55

19

ĐH Hàng Hải

HHA

- Chỉ tiêu ĐH: 3100 - Số người ĐKDT: 7700

- Tỷ lệ chọi: 1/2.48

20

ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG TpHCM

QSC

- Chỉ tiêu ĐH: 710 - Số người ĐKDT: 3302
- Tỷ lệ chọi: 1/4.65

21

ĐH Bách khoa TPHCM

QSB

- Chỉ tiêu ĐH: 3850 - Số người ĐKDT: 15.144
- Tỷ lệ chọi: 1/3.93

22

Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TpHCM

QSK

- Chỉ tiêu ĐH: 1700 - Số người ĐKDT: 9545
- Tỷ lệ chọi: 1/5.61

23

Đại học Tây Nguyên

TTN

- Chỉ tiêu ĐH: 3200 - Số người ĐKDT: 14.000
- Tỷ lệ chọi: 1/4.37

24

ĐH Sài Gòn

SGD

- Chỉ tiêu ĐH: 3900 - Số người ĐKDT: 48.076
- Tỷ lệ chọi: 1/12.32

25

ĐH Cần thơ

TCT

- Chỉ tiêu ĐH: 1140 - Số người ĐKDT: 7300
- Tỷ lệ chọi: 1/6.4

26

ĐH Nông Lâm TPHCM

NLS

- Chỉ tiêu ĐH: 5000 - Số người ĐKDT: 46.448
- Tỷ lệ chọi: 1/9.28

27

ĐH Công nghiệp TPHCM

HUI

- Chỉ tiêu ĐH: 6700 - Số người ĐKDT: 42000
- Tỷ lệ chọi: 1/6.2

28

ĐHQG TpHCM

QSQ

- Chỉ tiêu ĐH: 1840 - Số người ĐKDT: 3908
- Tỷ lệ chọi: 1/2.12

29

HV Bưu chính Viễn thông (Phía bắc)

BVH

- Chỉ tiêu ĐH: 1.880 - Số người ĐKDT: 7.500
- Tỷ lệ chọi: 1/3,9

30

ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG Tp.HCM

QST

- Chỉ tiêu ĐH: 3500 - Số người ĐKDT: 17.390
- Tỷ lệ chọi: 1/4.96

31

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TpHCM

QSX

- Chỉ tiêu ĐH: 2850 - Số người ĐKDT: 13.842
- Tỷ lệ chọi: 1/4.85

32

Học viện Ngoại giao

HQT

- Chỉ tiêu ĐH: 450 - Số người ĐKDT: 2.800
- Tỷ lệ chọi: 1/6,2

33

ĐH Thủy lợi

TLA

- Chỉ tiêu ĐH: 2.480 - Số người ĐKDT: 10.000
- Tỷ lệ chọi: 1/4

34

ĐH Hùng Vương - Phú Thọ

DHV

- Chỉ tiêu ĐH: 1.700 - Số người ĐKDT: 4.600
- Tỷ lệ chọi: 1/2,7

35

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

DDK

- Chỉ tiêu ĐH: 2940 - Số người ĐKDT: 19200
- Tỷ lệ chọi: 1/6.53

36

Khoa Y ĐH Quốc gia TPHCM

QSY

- Chỉ tiêu ĐH: 100 - Số người ĐKDT: 1.375
- Tỷ lệ chọi: 1/13.75

37

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SPS

- Chỉ tiêu ĐH: 3800 - Số người ĐKDT: 23.000
- Tỷ lệ chọi: 1/6.05

38

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

DDQ

- Chỉ tiêu ĐH: 1.580 - Số người ĐKDT: 11.994
- Tỷ lệ chọi: 1/7.59

39

ĐH Y Dược Tp.HCM

YDS

- Chỉ tiêu ĐH: 1610 - Số người ĐKDT: 23.000
- Tỷ lệ chọi: 1/14.28

40

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

DDF

- Chỉ tiêu ĐH: 1520 - Số người ĐKDT: 7827
- Tỷ lệ chọi: 1/5.15

 

Xem tiếp TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]