Đại học » TP.Hà Nội

Học viện Ngân hàng

Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 043.8526417

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: NHH (Hà Nội), NHP (Phú Yên)– TỔNG CHỈ TIÊU: 3.000

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

*Các ngành đào tạo đại học

 

 

2.600

Đào tạo tại trụ sở Học viện Ngân hàng (Ký hiệu NHH)

 

 

 

Tài chính Ngân hàng

D340201

A,A1

1.300

Kế toán

D340301

A,A1

600

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

300

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

A,A1

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

150

Đào tạo tại Phân viện Phú Yên (Ký hiệu NHP)

 

 

 

Tài chính Ngân hàng

D340201

A,A1

100

Kế toán

D340301

A,A1

50

*Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

400

Đào tạo tại Sơn Tây (Ký hiệu NHH)

 

 

250

Tài chính Ngân hàng

C340201

A,A1

200

Kế toán

C340301

A,A1

50

Đào tạo tạo Phú Yên (Ký hiệu HNP)

 

 

150

Tài chính Ngân hàng

C340201

A,A1

100

Kế toán

C340301

A,A1

50

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (Phân viện Phú Yên: tuyển sinh khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị vào)

 

- Phương thức tuyển sinh: Trình độ đại học trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức 3 chung của Bộ GD&ĐT. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh

 

- Hệ cao đẳng không thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH và cao đẳng khối A,A1,D1 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, Học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh

 

- Hệ liên thông chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp tại trường Học viện Ngân hàng

 

- Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết Đại học City University of Seattle - Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính: Tuyển sinh 70 chỉ tiêu các khối A,A1,D1 cho những thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng

 

- Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và quản lý tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh): Tuyển sinh 160 chỉ tiêu theo qui định của Bộ giáo duc & đào tạo, yêu cầu của chương trình

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]