HẢI DƯƠNG: Hướng dẫn thi tuyển sinh THPT năm học 2011-2012

Công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012 thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2011-2012 thực hiện theo quy trình tuyển sinh THPT năm học 2010-2011. Kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt:

- Đợt 1: Ngày 28/6/2011 và sáng 29/6/2011

- Đợt 2: Chiều ngày 29/6/2011 và ngày 30/6/2011

 

I. Triển khai thực hiện phương thức tuyển sinh.

- Học sinh dự thi vào lớp chuyên của tr­­ường THPT Nguyễn Trãi phải làm 3 bài thi viết: Ngữ văn, Toán (nh­­ư đối với học sinh dự thi đợt 1 vào các tr­ường THPT không chuyên) và bài thi môn chuyên.

 - Thời gian làm bài thi môn chuyên: Hóa học và Ngoại ngữ là 120 phút, các môn chuyên khác là 150 phút. Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào lớp chuyên nào phải làm bài thi môn chuyên đó. Riêng học sinh dự tuyển vào các lớp chuyên Anh, Pháp, Nga dự thi môn chuyên là Tiếng Anh, lớp chuyên Tin dự thi môn chuyên là Toán.

- Căn cứ vào lịch thi học sinh đư­­ợc quyền lựa chọn thi tối đa 2 môn chuyên để đăng ký dự tuyển vào 2 lớp chuyên theo nguyện vọng (với điều kiện 2 môn chuyên không thi cùng thời gian). Riêng học sinh thi Tiếng Anh đ­ược đăng ký tối đa 3 nguyện  vọng để đư­­ợc xét tuyển vào các lớp chuyên Anh, Pháp, Nga.

- Ngoài ra học sinh dự thi vào lớp chuyên của trư­ờng THPT Nguyễn Trãi được quyền đăng ký 1 nguyện vọng để dự xét vào lớp không chuyên của trường hoặc vào 1 trường công lập và 1 nguyện vọng vào 1 trường THPT ngoài công lập (nếu có dự thi thêm môn thứ 3 như đối với học sinh dự thi đợt 1 vào trường THPT không chuyên)

- Trên cơ sở các nguyện vọng ghi trên đơn dự thi và kết quả thi, việc xét học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2011-2012 theo thứ tự: các lớp chuyên, lớp không chuyên của tr­ường THPT Nguyễn Trãi, các trường THPT công lập, các tr­ường THPT ngoài công lập.

 

II. Thi tuyển vào các trư­ờng THPT công lập không chuyên

1. Hình thức thi tuyển.

- Học sinh đủ điều kiện dự tuyển phải làm 3 bài thi viết: Ngữ văn, Toán và Sinh học (Thời gian làm bài Ngữ văn, Toán: 120 phút, Sinh học: 60 phút)

- Hệ số điểm bài thi: Ngữ văn, Toán hệ số 2; Sinh học hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng số điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số (với điều kiện không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm ­ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Điểm chuẩn xét riêng cho từng đợt thi. Đối với những trường THPT công lập có học sinh không trúng tuyển lớp chuyên trường THPT Nguyễn Trãi tham dự xét tuyển thì số chỉ tiêu tuyển từng đợt tính theo tỷ lệ học sinh tham dự xét tuyển.

- Sau khi có danh sách học sinh trúng tuyển, hội đồng tuyển sinh của tr­ường sẽ sắp xếp vào học các ban trên cơ sở nguyện vọng, chất lượng của học sinh và điều kiện của từng trường.

2. Đăng ký dự thi

Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển tối đa 2 nguyện vọng và phải ghi đầy đủ nội dung trong đơn

- Nguyện vọng 1: Dự tuyển vào trư­ờng THPT mà thí sinh dự thi, ghi rõ ban xin học.

- Nguyện vọng 2: Dự tuyển vào một trường THPT ngoài công lập, cũng ghi rõ ban xin học.

3. Điều kiện dự thi.

Học sinh tốt nghiệp THCS, BT THCS có hộ khẩu thư­ờng trú tại tỉnh Hải Dương, đúng độ tuổi quy định từ 15 đến 17 (sinh năm 1994-1995-1996, các trường hợp tuổi cao và thấp hơn quy định phải theo khoản 3, 4 điều 37 Điều lệ trường THPT ban hành theo Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đ­ược quyền nộp hồ sơ dự thi vào 1 ban của 1 trường THPT công lập và đư­ợc đăng ký nguyện vọng 2 ở một trư­ờng ngoài công lập.

4. Hồ sơ dự thi

4.1. Học sinh đủ điều kiện dự thi khi tất cả các loại hồ sơ hợp lệ gồm:

- Đơn xin dự thi (Mẫu đơn do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và phát hành thống nhất) có dán ảnh 4 x 6.

- Học bạ chính THCS và bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Hiệu trư­ởng trường THCS cấp (nếu tốt nghiệp năm 2011), bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt nghiệp các năm trước).

- Giấy chứng nhận đư­ợc h­ưởng chế độ ­ưu tiên (nếu có) hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền xác nhận và xuất trình bản gốc để kiểm tra khi nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận đ­ược h­ưởng chế độ cộng điểm khuyến khích hợp lệ (nếu có)

4.2. Học sinh tốt nghiệp THCS các năm tr­ước, hồ sơ phải có thêm 2 loại sau:

- Giấy chứng nhận của UBND xã, ph­ường, thị trấn về bản thân không trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ, mất quyền công dân.

- Giấy chứng nhận của tr­ường cũ về bản thân không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

4.3. Các loại giấy chứng nhận chế độ ­ưu tiên, khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng ưu tiên và cộng điểm khuyến khích.

4.4. Các trư­ờng THPT kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, chỉ chấp nhận khi các nội dung ghi trong đơn của học sinh khớp đúng với các loại giấy tờ khác trong hồ sơ (lấy bản sao giấy khai sinh làm gốc để đối chiếu) và nhập vào máy tính theo đúng quy định chung. Hồ sơ của học sinh đ­ược quản lý tại trư­ờng THPT, các tr­ường hợp không trúng tuyển nhà trư­ờng trả lại hồ sơ sau khi kết thúc việc tuyển sinh.

Sau khi có bảng ghi tên dự thi, hồ sơ của thí sinh đư­ợc xếp thành 2 tập (một tập đơn và một tập các hồ sơ khác) theo thứ tự thí sinh của mỗi phòng thi để tiện cho việc kiểm  tra của Hội đồng coi thi.

5. Chế độ cộng điểm ­ ưu tiên, khuyến khích.

- Thực hiện chế độ cộng điểm quy định tại điều 4 của Quy chế tuyển sinh (diện khuyến khích gồm cả các học sinh đạt giải ở năm học cuối cấp tại các cuộc thi Viết thư­ quốc tế UPU, thi viết về bảo vệ môi trư­ờng, thi giải Toán bằng máy tính cầm tay)

- Các tr­ường THPT phải sao lại các văn bản quy định về chính sách ­ưu tiên, khuyến khích để các thành viên làm công tác tuyển sinh có căn cứ thực hiện và phải thông báo công khai kèm theo các h­ướng dẫn, quy định cụ thể để học sinh và nhân dân đ­ược biết, đồng thời sẵn sàng trả lời, giải thích cho học sinh và nhân dân rõ những nội dung được quy định trong quy chế thi.

- Các giấy chứng nhận chế độ ­ưu tiên do huyện (thành phố, thị xã) cấp. Quyết định công nhận con nuôi theo đúng quy định hiện hành và chỉ tiếp nhận hồ sơ các tr­ường hợp nuôi con tr­ước tháng 9 năm 2010. Tất cả các tr­ường hợp có xác nhận ­ưu tiên đều phải kiểm tra bản chính và hộ khẩu gia đình. Chỉ đư­ợc vào bảng ghi tên dự thi khi có đủ giấy xác nhận và đã đ­ược kiểm tra chính xác. Học sinh thuộc nhiều diện ­ưu tiên, khuyến khích được cộng tối đa không quá 5 điểm.

 

III. Thi tuyển vào trư­ờng THPT chuyên Nguyễn Trãi.

 1. Các lớp tuyển sinh:

- 11 lớp chuyên: Toán, Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch  sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga.

- 01 lớp không chuyên, ban cơ bản.

2. Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển.

a. Điều kiện dự tuyển: Ngoài những điều kiện chung dự thi vào THPT, học sinh dự thi vào lớp 10 tr­ường THPT Nguyễn Trãi phải có thêm các điều kiện sau:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương; Học sinh từ tỉnh khác đăng ký dự thi phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh.

- Năm học lớp 9 có hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực xếp loại từ khá trở lên ; Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

- Môn đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8.0 trở lên đối với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học (lớp chuyên Tin lấy điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Toán)

- Môn đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7.0 trở lên đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ (3 môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp lấy điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Tiếng Anh)

b. Môn thi: Học sinh phải làm bài thi viết các môn sau:

- Ngữ văn, Toán và Sinh học chung đề với THPT công lập đợt 1(nếu có thêm nguyện vọng vào lớp không chuyên hoặc 1 nguyện vọng vào 1 trường THPT công lập không chuyên và 1 nguyện vọng vào 1 trường THPT ngoài công lập )

-  Ngữ văn, Toán chung đề với THPT công lập đợt 1và môn chuyên (nếu chỉ thi vào lớp chuyên)

c. Xét tuyển vào lớp chuyên: Việc xét tuyển vào lớp chuyên căn cứ vào điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, môn chuyên và điểm khuyến khích (nếu có) và thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các môn Ngữ văn chung và Toán chung tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 2

Tổng số điểm các bài thi Ngữ văn, Toán chung và môn chuyên (đã tính hệ số)+ điểm khuyến khích(nếu có)

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên =

                                                                                          Tổng các hệ số bài thi

Điểm xét tuyển làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Điểm khuyến khích: Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh chỉ đư­ợc cộng điểm khuyến khích nếu môn đạt giải là môn chuyên đăng ký dự thi.

Giải nhất: 2 điểm, giải nhì: 1.5 điểm, giải ba: 1.0 điểm

- Điểu kiện xét tuyển: Học sinh dự thi phải làm bài đủ các môn thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi, không có điểm bài thi nào dư­ới 4.0, điểm thi môn chuyên phải đạt từ 6.0 trở lên.

d. Xét tuyển vào lớp không chuyên: Học sinh dự thi phải làm bài đủ các môn thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi, không có điểm bài thi nào dư­ới 2.0

e. Việc xét tuyển vào lớp công lập, ngoài công lập của các tr­ường THPT căn cứ vào điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, Sinh học và điểm ­ưu tiên, khuyến khích (nếu có) thực hiện theo Quy chế thi tuyển sinh THPT ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g. Hồ sơ dự thi

Các loại hồ sơ đủ và hợp lệ như­ dự thi vào các tr­ường THPT và l­ưu ý:

- Đơn dự thi riêng (mẫu đơn do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và phát hành) có dán ảnh cỡ 4x6 cm.

- Giấy chứng nhận học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp (nộp bản sao công chứng và bản chính để đối chiếu)

 

IV. Tổ chức coi thi, chấm thi.

1. Coi thi

- Mỗi trường THPT công lập thành lập 01 Hội đồng coi thi. Căn cứ danh sách thí sinh do các trường nhập vào máy tính, Sở sẽ phân chia các phòng thi cho từng Hội đồng theo nguyên tắc xếp theo vần A, B, C... , mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.

- Các Hội đồng coi thi tổ chức thi trong 3 ngày:

Đợt 1: Ngày 28/6/2011 và sáng 29/6/2011 từ phòng thi số 1 liên tiếp đến đủ 1/2 số phòng thi của cả Hội đồng coi thi.

Đợt 2: Chiều 29/6/2011 và ngày 30/6/2011 các phòng thi còn lại, riêng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thi môn chung vào ngày 28/6/2011 và sáng 29/6/2011; ngày 30/6/2011 thi các môn chuyên)

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và các điều kiện đảm bảo, các trường có thể tổ chức thi 01 đợt (báo cáo Sở trước ngày 17/6/2011 nếu có kế hoạch tổ chức thi 01 đợt).

- Các Hội đồng coi thi đặt nhiều địa điểm hoặc chuyển địa điểm thì phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Thành phần Hội đồng coi thi gồm:

- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường sở tại.

- ít nhất 02 Phó chủ tịch:

  Phó hiệu trưởng hoặc tổ trưởng chuyên môn trường sở tại

  Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường khác đến

- 02 Thư ký:

  Thư ký Hội đồng giáo dục trường sở tại

  Tổ trưởng hoặc giáo viên trường khác đến

- Giám thị là giáo viên THPT, THCS điều từ huyện (thành phố, thị xã) khác đến. Không điều động giáo viên THPT, THCS có chuyên môn đào tạo là Toán, Ngữ văn, Sinh học. Có ít nhất 2,5 giám thị cho 1 phòng thi.

- Mỗi Hội đồng coi thi có từ 1 đến 4 cán bộ thanh tra theo nguyên tắc không cùng trường với các thành viên của Hội đồng coi thi

- Cán bộ phục vụ, y tế, bảo vệ của Hội đồng coi thi phải có danh sách và nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định (không bố trí giáo viên ở bộ phận này)

- Tất cả các thành viên của Hội đồng coi thi, thanh tra thi, cán bộ phục vụ, y tế, bảo vệ phải là người không có con, em ruột (kể cả bên vợ hoặc bên chồng) dự thi.

- Các Hội đồng coi thi nhiều địa điểm sẽ được bố trí thêm Phó chủ tịch từ trường khác đến.

*Lịch làm việc của Hội đồng coi thi

- Ngày 26/6/2011: 7h30’ họp lãnh đạo HĐCT, các bộ phận bảo vệ, phục vụ

- Ngày 27/6/2011: 7h30’ họp HĐCT, học quy chế, kiểm tra hồ sơ thí sinh, nhận đề thi(có công văn riêng);

 16h khai mạc kỳ thi.

*Lịch thi các trường THPT không chuyên

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

 28/6/2011

Thi môn: Ngữ văn (đợt 1)

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

Thi môn: Toán (đợt 1)

13h30: Mở bì đề thi

13h55: Giao đề thi cho thí sinh

14h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

29/6/2011

Thi môn: Sinh học (đợt 1)

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 60 phút

Thi môn: Sinh học (đợt 2)

13h30: Mở bì đề thi

13h55: Giao đề thi cho thí sinh

14h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 60 phút

30/6/2011

Thi môn Ngữ văn (đợt 2)

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

Thi môn: Toán (đợt 2)

13h30: Mở bì đề thi

13h55: Giao đề thi cho thí sinh

14h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

*Lịch thi THPT chuyên Nguyễn Trãi

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

28/6/2011

Thi môn: Ngữ văn (theo đề đợt 1)

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

Thi môn: Toán (theo đề đợt 1)

13h30: Mở bì đề thi

13h55: Giao đề thi cho thí sinh

14h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 120 phút

29/6/2011

Thi môn Sinh học (theo đề đợt 1)

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 60 phút

Hội đồng coi thi làm công tác chuẩn bị cho ngày thi các môn chuyên.

30/6/2011

Thi các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, (học sinh vào lớp chuyên Tin thi môn chuyên  là Toán), Sinh học

7h30: Mở bì đề thi

7h55: Giao đề thi cho thí sinh

8h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: 150 phút

Thi các môn chuyên: Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

13h30: Mở bì đề thi

13h55: Giao đề thi cho thí sinh

14h00: Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài: Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút; các môn chuyên khác: 150 phút.

 

 

Chức năng nhiệm vụ và việc khen thưởng, kỷ luật các thành viên của Hội đồng coi thi, cán bộ phục vụ, y tế, bảo vệ kỳ thi thực hiện theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Hội đồng coi thi vẫn thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thí sinh và xác nhận tư cách thí sinh dự thi).

2. Chấm thi

Thành lập 1 Hội đồng chấm thi (gồm 1 tổ làm phách và 2 tổ chấm) tại thành phố Hải Dương. Các thành viên của Hội đồng chấm thi phải là người không có con, em ruột (kể cả bên vợ hoặc bên chồng) dự thi.

Quy định về chấm thi thực hiện như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm bài thi để lẻ đến 0.25

3. Phúc khảo

Việc phúc khảo bài thi đối với thi tuyển sinh vào trường THPT không chuyên thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp THPT. Đối với thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên thực hiện theo quy chế về tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Điều kiện phúc khảo như sau: Điểm bài thi đề nghị phúc khảo phải thấp hơn điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn đó ít nhất là 1 điểm (không làm tròn).

 

V. Lịch làm việc chung của kỳ thi tuyển sinh:

Các trường THPT cần thông báo công khai ngay kế hoạch tuyển sinh, dự kiến số lớp ban KHTN, số lớp ban KHXH, số lớp ban cơ bản, phương thức tuyển sinh, chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi, địa điểm thi tại trường và trên các phương tiện thông tin của địa phương.

- Ngày 10/6/2011: Các trường THPT nhận đơn đăng ký dự thi tại Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD; phát đơn, thu và nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Nhập danh sách thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu trong phầm mềm tuyển sinh trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo)

-  Ngày 13/6/2011: Họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi.

- Ngày 18/6/2011: Từ 7h30-11h00’các trường nộp Danh sách đăng ký dự thi, báo cáo số lượng thí sinh dự thi, số phòng thi để làm đề thi và điều động coi thi (nộp tại phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD); cán bộ tin học trực tiếp nộp đĩa mềm cho tổ hồ sơ để cùng kiểm tra chất lượng và các thông tin trong đĩa.

- Ngày 21/6/2011: Các trường THPT cử giáo viên Tin học về Sở nhận bảng ghi tên thí sinh dự thi và kiểm tra.

- Ngày 22/6/2011: Từ 7h30 họp Chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở, mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kế hoạch điều động người coi thi

- Ngày 23/6/2011: Các trường THPT cử giáo viên Tin học nhận lại bảng ghi tên thí sinh dự thi chính thức.

- Ngày 28/6đến 30/6/2011: Thực hiện các công việc của Hội đồng coi thi theo lịch.

- Ngày 01/7/2011: Từ 7h30 đến 10h30 Hội đồng coi thi nộp bài thi và hồ sơ cho Hội đồng làm phách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 02/7 đến 08/7/2011: Làm phách và chấm thi.

- Ngày 14/7/2011: Tổng kết thi; nhận kết quả duyệt điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển; hướng dẫn các trường THPT ngoài công lập thực hiện việc tuyển sinh.

- Ngày 15/7/2011: Công bố kết quả trúng tuyển và nhận đơn phúc khảo.

- Ngày 20/7/2011: Chấm  phúc khảo

- Ngày 25/7/2011: Thông báo kết quả phúc khảo và lập danh sách trúng tuyển sau phúc khảo.

Sở yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT có kế hoạch thực hiện cụ thể để đảm bảo cho công tác tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2011-2012 nghiêm túc, đúng quy chế. 

 

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]