Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên

*Điểm trúng tuyển NV1

Tên trường, ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
thi

Điểm trúng tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

Giáo dục học:SP Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

16.0

D1

16.0

Giáo dục Mầm non

D140201

M

17.5

Giáo dục Tiểu học:Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh

D140202

D1

17.0

Giáo dục Chính trị

D140205

C

16.0

D1

16.0

Giáo dục Thể chất:Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất

D140206

T

18.5

Sư phạm Toán học:SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin

D140209

A

17.5

A1

17.5

Sư phạm Tin học

D140210

A

16.0

A1

16.0

Sư phạm Vật Lý

D140211

A

16.0

A1

16.0

Sư phạm Hoá học

D140212

A

17.5

Sư phạm Sinh học:SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá

D140213

B

16.0

Sư phạm Ngữ Văn:SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa

D140217

C

17.5

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

17.0

Sư phạm Địa Lý

D140219

C

17.0

Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

13.0

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

18.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Toán học

D460101

A

13.0

A1

13.0

Vật lý học

D440102

A

13.0

A1

13.0

Toán ứng dụng:Toán – Tin ứng dụng

D460112

A

13.0

A1

13.0

Hóa học

D440112

A

13.0

B

14.0

Địa lý tự nhiên

D440217

B

14.0

C

14.0

Khoa học môi trường

D440301

A

13.0

B

14.0

Sinh học

D420101

B

14.0

Công nghệ sinh học

D420201

B

14.0

Văn học

D220330

C

14.0

Lịch sử

D220310

C

14.0

D1

13.5

Khoa học quản lý

D340401

C

14.0

D1

13.5

Công tác xã hội

D760101

C

14.0

D1

13.5

Việt Nam học

D220113

C

14.0

D1

13.5

Khoa học thư viện

D320202

B

14.0

C

14.0

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A

13.0

B

14.0

Báo chí

D320101

C

14.0

D1

13.5

Du lịch học

D528102

C

14.0

D1

13.5

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A

13.0

B

14.0

Luật

D380101

C

14.0

D1

13.5

 

Xét tuyển NV2:

Tên trường, ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối

thi

Điểm

sàn

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

440

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

440

Giáo dục học:SP Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

16.0

60

D1

16.0

Giáo dục Mầm non

D140201

M

17.5

 

Giáo dục Tiểu học:Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh

D140202

D1

17.0

24

Giáo dục Chính trị

D140205

C

16.0

55

D1

16.0

Sư phạm Toán học:SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin

D140209

A

17.5

34

A1

17.5

Sư phạm Tin học

D140210

A

16.0

57

A1

16.0

Sư phạm Vật Lý

D140211

A

16.0

69

A1

16.0

Sư phạm Hoá học

D140212

A

17.5

25

Sư phạm Sinh học:SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá

D140213

B

16.0

16

Sư phạm Ngữ Văn:SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa

D140217

C

17.5

54

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

17.0

17

Sư phạm Địa Lý

D140219

C

17.0

25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

 

 

572

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

572

Toán học

D460101

A

13.0

30

A1

13.0

Vật lý học

D440102

A

13.0

30

A1

13.0

Toán ứng dụng:Toán – Tin ứng dụng

D460112

A

13.0

35

A1

13.0

Hóa học

D440112

A

13.0

10

B

14.0

Địa lý tự nhiên

D440217

B

14.0

20

C

14.0

Khoa học môi trường

D440301

A

13.0

23

B

14.0

Sinh học

D420101

B

14.0

43

Công nghệ sinh học

D420201

B

14.0

20

Văn học

D220330

C

14.0

70

Lịch sử

D220310

C

14.0

78

D1

13.5

Khoa học quản lý

D340401

C

14.0

24

D1

13.5

Công tác xã hội

D760101

C

14.0

20

D1

13.5

Việt Nam học

D220113

C

14.0

33

D1

13.5

Khoa học thư viện

D320202

B

14.0

38

C

14.0

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A

13.0

19

B

14.0

Báo chí

D320101

C

14.0

46

D1

13.5

Du lịch học

D528102

C

14.0

33

D1

13.5

 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2013, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi; 1 phong bì dán tem (loại 2 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận

- Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh về Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 15/8/2013 đến ngày 5/9/2013. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/1 hồ sơ.

- Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]