Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Kiến trúc TP.HCM tuyển sinh sau ĐH đợt tháng 10 năm 2017

-

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

I. NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

I.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

- Ngành :

+ Kiến trúc                                                                   mã số: 60 58 01 02

+ Quy hoạch vùng và đô thị                                         mã số: 60 58 01 05     

+ Quản lý Đô thị & Công trình                                      mã số: 60 58 01 06

+ Kỹ thuật XD công trình dân dụng & công nghiệp      mã số: 60 58 02 08     

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm tập trung

I.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Ngành:

+ Kiến trúc                                                                   mã số: 62 58 01 02

+ Quy hoạch vùng và đô thị                                         mã số: 62 58 01 05

- Thời gian đào tạo: 03 năm tập trung liên tục đối với người có bằng Thạc sĩ; 04 năm tập trung liên tục đối với người có bằng TN đại học.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:

II.1. Văn bằng

- Người có bằng đại học ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị được dự thi vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thịQuản lý đô thị & công trình.

- Người có bằng đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Giao thông, Kỹ thuật và quản lý môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật đô thị, Quy hoạch đô thị (kỹ sư), Quản lý xây dựng, Xây dựng dân dụng-công nghiệp, Xây dựng và một số ngành khác do Nhà trường quyết định, sau khi học bổ sung kiến thức các học phần cần thiết được dự thi vào ngành Quản lý đô thị và công trình.

- Người có bằng đại học các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cầu đường, Cảng và Công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng được dự thi vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp.

Người có bằng đại học các ngành Vật liệu xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công trình thủy, Quản lý xây dựng và một số ngành khác do Nhà trường quyết định, sau khi học bổ sung kiến thức các học phần cần thiết được dự thi vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp.

- Người có bằng đại học ngành khác với các ngành thống kê ở trên sẽ được xem xét cụ thể căn cứ trên chương trình đại học theo bảng điểm trong hồ sơ dự thi.

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

II.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Đối tượng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học đạt loại trung bình khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Đối tượng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học đạt loại trung bình thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải sau 1 năm công tác (kể từ ngày cấp bằng) mới được dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

II.3. Chính sách ưu tiên: Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc đối tượng sau:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

            Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu.

3. Có công trình công bố:

- Có 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học ngành đối với thí sinh có bằng thạc sĩ Kiến trúc hoặc Quy hoạch.

- Có 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học ngành đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kiến trúc, Quy hoạch hệ chính quy, loại giỏi trở lên; thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kiến trúc, Quy hoạch hệ chính quy và bằng thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.

- Có 03 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học ngành dành cho thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kiến trúc, Quy hoạch hệ chính quy, loại khá trở lên.

4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Nội dung thư giới thiệu theo yêu cầu phổ biến trong hồ sơ dự tuyển.

5. Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật sau đây:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III – quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ nói trên), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;  

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

6. Có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

7. Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

8. Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN LUU HỌC SINH

Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam tuân thủ theo quy định tiếp nhận tại Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC DỰ TUYỂN

V.1. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ:

Hình thức dự tuyển: Thi tuyển

V.1.1. Ngành Kiến trúc: thi 03 môn:

- Toán cao cấp 2.

- Lịch sử kiến trúc.

- Tiếng Anh bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

V.1.2. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý Đô thị & Công trình: thi 03 môn:

- Toán cao cấp 2.

- Quy hoạch đô thị.

- Tiếng Anh bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

V.1.3. Ngành Kỹ thuật XD công trình dân dụng & công nghiệp: thi 03 môn:

- Toán cao cấp 2.

- Sức bền vật liệu.

- Tiếng Anh bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Miễn thi ngoại ngữ: Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi.

V.2. Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ:

- Hình thức dự tuyển: Xét tuyển

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển và trình bày về dự định nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh.

VI. HỒ SƠ DỰ THI: gồm

1. Đơn xin dự thi: theo mẫu có sẵn

2. Lý lịch khoa học có xác nhận của nơi làm việc hay chính quyền địa phương đối với người chưa có việc làm.

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (năm 2016).

4. Bản sao có xác nhận của công chứng các văn bằng chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành phù hợp và bảng điểm đại học (nếu trong văn bằng không có xếp loại).

- Bằng tốt nghiệp đại học khác ngành gần và bảng điểm đại học.

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ. (thi nghiên cứu sinh)

- Bảng xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT đối với văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

5. Bản sao giấy khai sinh (có xác nhận công chứng)

6. Thư giới thiệu của các nhà khoa học, bài luận về dự định nghiên cứu, bản sao các bài báo khoa học đã công bố. (thi nghiên cứu sinh)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/09/2017.

Hồ sơ dự thi: Thí sinh có thể tại tại địa chỉ website: www.uah.edu.vn/router/sau-dai-hoc.354.html

Lưu ý:

- Không nhận những hồ sơ chưa đầy đủ. Sau thời hạn nhận hồ sơ Trường không tiếp nhận giải quyết các thay đổi và bổ sung về văn bằng, bảng điểm, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ/văn bằng ngoại ngữ, chứng nhận thâm niên công tác, các bài báo khoa học đã công bố.

- Tất cả các bản sao phải có công chứng. Khi nộp hồ sơ cần phải mang bản chính để đối chiếu với các bản sao.

VII.       - THỜI GIAN THI TUYỂN:                                           27,28,29/10/2017

            - THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ÔN TẬP:                               từ ngày ra thông báo

            - THỜI GIAN ÔN TẬP:                                                dự kiến từ 08/2017

            - THỜI GIAN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC:                dự kiến từ 08/2017

(dành các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác dự thi vào ngành nêu ở mục II.1)

- Liên hệ mua hồ sơ, đóng lệ phí dự thi, biết thêm chi tiết tại:

            Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học & Hợp tác quốc tế - D.301 (lầu 2)

            Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

            196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM           

            Điện thoại: (08) 38.244677           

            Email: sdh.htqt@uah.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể xem tại trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh  theo địa chỉ: http:// uah.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]