Tại chức » Khu vực Hà Nội

ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh hệ VLVH năm 2016

-

Năm 2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học

1/ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: CHỈ TIÊU 300 (Dự kiến)

- Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Ngôn ngữ Anh.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2016.

- Ngày thi:  Dự kiến đợt 1: tháng 3-4/2016; đợt 2: tháng 10-11/2016

- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

2/ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 1.500 (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị Kinh doanh.

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2016;

- Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến tháng 11/2016.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

3/ LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 200  (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 03 năm.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán.

- Đối tượng tuyển: tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-31/10/2016;

- Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Thời gian thi: Dự kiến tháng 11/2016.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

4/ LIÊN THÔNG CĐN-ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 200 (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

- Đối tượng tuyển: tốt nghiệp cao đẳng nghề 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2016;

- Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến  tháng 11/2016.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]