TC nghề » TP. Hà Nội

Các trường Trung cấp nghề khu vực TP. Hà Nội

-

TT

Mã trường

Tên trường

1

TCD0101

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

2

TCD0103

Trường Trung cấp nghề Dân lập Cờ Đỏ

3

TCD0104

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

4

TCT0105

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long

5

TCD0106

Trường Trung cấp nghề Đồng Hồ - Điện tử - Tin học Hà Nội

6

TCD0107

Trường Trung cấp nghề Thăng Long

7

TCT0108

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

8

TCD0109

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

9

TCT0110

Trường Trung cấp nghề Số 17 - Bộ Quốc phòng

10

TCD0111

Trường Trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội

11

TCD0112

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Thăng Long

12

TCD0113

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINAMOTOR

13

TCT0114

Trường Trung cấp nghề Số 10 - Bộ Quốc phòng

14

TCT0115

Trường Trung cấp nghề Công trình 1

15

TCD0116

Trường Trung cấp nghề Tư thục Dạy nghề Du lịch Hà Nội

16

TCD0117

Trường Trung cấp nghề Cơ khí 1 Hà Nội

17

TCD0118

Trường Trung cấp nghề May và thời trang Hà Nội

18

TCD0119

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ xây dựng Hà Nội

19

TCD0120

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT

20

TCD0121

Trường Trung cấp nghề Dân lập Quang Trung

21

TCD0122

Trường Trung cấp nghề DL công nghệ và nghiệp vụ tổng hợp HN

22

TCD0123

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

23

TCD0124

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Việt - Úc

24

TCD0125

Trường Trung cấp nghề Tư thục Formach

25

TCT0126

Trường Trung cấp nghề Công Đoàn Việt Nam

26

TCD0127

Trường Trung cấp nghề Công nghệ ô tô

27

TCD0129

Trường Trung cấp nghề Việt Tiệp

28

TCT0130

Trường Trung cấp nghề Số 18 - Bộ Quốc phòng

29

TCD0131

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

30

TCD0132

Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội

31

TCD0133

Trường Trung cấp nghề Điện tử - Cơ khí và Xây dựng Việt Hàn

32

TCD0134

Trường Trung cấp nghề Nhân lực quốc tế Hà Nội

33

TCD0135

Trường Trung cấp nghề Âu Việt

34

TCD0136

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An

35

TCD0137

Trường Trung cấp nghề Sơn Tây

36

TCD0138

Trường Trung cấp nghề Vân Canh

37

TCD0139

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Công nghệ

38

TCD0140

Trường Trung cấp nghề Tư thục ASEAN

39

TCD0141

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Du lịch Quang Minh

40

TCT0142

Trường Trung cấp nghề Đào tạo nhân lực VINACONEX

41

TCD0143

Trường Trung cấp nghề Phùng Khắc Khoan

42

TCT0144

Trường Trung cấp nghề Hội cựu chiến binh Việt Nam

43

TCD0145

Trường Trung cấp nghề Thông tin và Truyền thông Hà Nội

44

TCD0146

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân

45

TCT0147

Trường Trung cấp nghề Công Đoàn Hà Nội

46

TCT0148

Trường Trung cấp nghề Hội nông Đân Việt Nam

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]